Gadera
Isolatiewaarde Woning

K-waarde (met grote K)

K-waarde = Globale isolatiewaarde van het gebouw
De globale K-waarde, houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, venster en eveneens met de compactheid van het gebouw. Hoe LAGER de K-waarde, hoe beter beter het huis in het algemeen geisolleerd is. Op 1 januari 2006 is de norm veranderd van K55 naar K45 voor nieuwbouwwoningen (Belgisch norm).

R-waarde

R-waarde = Warmteweerstand van een materiaallaag
De R-waarde geeft het isolerend vermogen van het materiaal weer. Deze wordt vaak gebruikt voor de isolerende waarde aan te geven van dubbel glas, muren, vloeren, daken, ….
Hoe GROTER de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter het material isoleert. Deze wordt uitgedrukt in m²K/W.

R = d/λ

R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K (deze waarden zijn gekend voor het grootste deel van de gebruikte materialen)

U-Waarde (of k-waarde)

U-Waarde is = Warmtedoorgangscoëfficiënt
Hoeveelheid warmte die in een stationaire toestand doorheen een wand gaat, per eenheid van tijd, per eenheid van oppervlakte en per eenheid van temperatuursverschil tussen de omgevingen langs beide zijden van de wand. Deze wordt uitgedrukt in W/m²K.

De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en dikte van het materiaal. Hoe LAGER de U-waarde (of k-waarde) van de gebruikte materialen, hoe minder warmteverlies er optreedt door dat deel naar de buitenomgeving of hoe meer er warmte wordt binnengehouden door dat specifieke contructiedeel.

U = 1 / R

Enkele voorbeelden van constructiedelen met hun maximale vereiste van U(k)-waarde (Bron, LIVIOS):
• daken en plafonds = 0,4 W/m²K
• muren = 0,6 W/m²K
• vloeren mits contact buitenomgeving = 0,6W/m²K
• gewone vloeren = 0,4W/m²K
• deuren = 2,9 W/m²K

Wil je zelf de U-waarde berekenen van je spouwmuur, dan kan dit op www.wienerberger.be

Lambda-waarde

Lambda-waarde = Warmtegeleidingscoëfficiënt
Dit is de hoeveelheid warmte die in stationaire toestand door het materiaal gaat, per eenheid van oppervlakte per tijdseenheid en per eenheid van temperatuursgradiënt in dit materiaal. De Lambda waarde geeft de warmtegeleiding aan van een bepaald materiaal. Deze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe LAGER de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt.

De meest efficiënte isolatiematerialen met lage lambda-waarde, zijn in volgorde (Bron, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, België):
• Polyisocyanuraat (PIR) = 0,023-0,032
• Polyurethaan (PUR) = 0,023-0,032
• Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) = 0,026-0,033
• Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) =0,033-0,042
• Cellenglas (CG) = 0,042-0,050
• Rotswol (MW) = 0,035-0,042
• Glaswol (MW) = 0,032-0,040

Op onderstaande site, staan een hele boel tips hoe je kan besparen op je energiefactuur door een aantal aanpassingen te maken in en en rondom je huis, EEN AANRADER: www.milieucentraal.nl